Aktualności z projektu

01.03.2016

В «Еко-Турі» картопля - до всіх смаків та забаганок

До 25 сортів «другого хліба» мали змогу оглянути фермери та одноосібники на Дні поля, яке організувало та провело для них...

01.03.2016

По 400-900 центнерів картоплі з гектара — це реальність.

Анатолій Аршулік з синами почав господарювати на території Буянівської сільської ради Луцького району п’ять років тому. З того часу...

01.03.2016

«Зимова агрошкола» для підвищення професійних компетенцій сільських жителів

Особливості ринку праці в сільській місцевості зумовлюють певну специфіку форм, методів та технологій надання соціальних послуг...

01.03.2016

Вирощування голонасиневого насіння гарбузів

В Україні останні 5 (п’ять) років значно збільшені площі щодо вирощується насіння голонасиневого гарбуза. Технологія вирощування...

slide

Baza danych związku transgranicznego Euroregion «Bug»

Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2013 r.

Cel projektu – podwyższenie poziomu poinformowania mieszkańców Euroregionu „Bug” o możliwościach współpracy transgranicznej w rolnictwie.

Wzmocnienie współpracy informacyjnej pomiędzy gospodarstwamifarmerskimi Euroregionu „Bug” drogą stworzenia jednolitej informacyjnej bazy danych gospodarstw rolnych, przedstawionej w formie drukowanego przewodnika w 3-ch językach (rosyjskim, polskim, ukraińskim), płyt CD, strony internetowej, mającej w swojej strukturze rozdział „pytanie-odpowiedź”.

Główne cele i założenia

Mieszkańcy regionów przygranicznych odczuwają brak informacji o gospodarstwach rolnych, funkcjonujących na terytorium województwa Lubelskiego Polski, obwodu Brzeskiego Białorusi i obwodu Wołyńskiego Ukrainy.

Gospodarstwa rolne regionów przygranicznych potrzebują pełnych i aktualnych informacji kontaktowych, informacji o profilach działalności gospodarstw rolnych sąsiednich państw w celu nawiązywania kontaktów i rozwoju wspólnego biznesu.

Stworzenie jednolitej informacyjnej bazy danych gospodarstw rolnych Euroregionu wywrze znaczny wpływ na intensyfikację współpracy transgranicznej w rolnictwie.

Informacyjna baza danych będzie przedstawiona w formie strony internetowej, drukowanego przewodnika, płyt CD w trzech językach (rosyjskim, polskim i ukraińskim). Gospodarstwom rolnym z obszaru Euroregionu Bug (ponad 780) zainteresowanym nawiązaniem współpracy partnerskiej z analogicznymi gospodarstwami sąsiednich państw brakowało informacji kontaktowych i informacji o profilach działalności gospodarstw rolnych przyległych państw, nie było możliwości rozmowy i wymiany doświadczeń na temat swojej codziennej działalności w związku z brakiem wspólnego portalu internetowego zawierającego dział: „Pytanie-Odpowiedź”.

Czytaj więcej...